Raspored odvoza otpada

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Ulica Redovni dani Dodatni dani
Andrije Šermana ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Antona Mažuranića ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Baroldino selo ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Bočak ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Dr. Josipa Sokolića ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Grabrova ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Ivana Vončine ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Jamice ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Josipa Mažuranića ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Klenovica ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Kralja Tomislava ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Kralja Zvonimira ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Krasa (široke ulice) ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Krminska ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Krmpote ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Ladislava Maričića ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Lokvica ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Nova ulica ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Obala kneza Branimira ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Ogulinska ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
OPK IV ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Palih boraca ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Pod sv. Mikulj ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Podosap ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Posteni ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Povile ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Povilska ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Pridolska ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Prilaz ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Prilaz Jamice ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Šćedine ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Senjska ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Šenoina ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Šetnica dr. Franje Tuđmana ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Sibinj ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Smokvica ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Sopot ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Stjepana Mažuranića ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Vodovodna ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Zagonjska ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Zagrebačka ponedjeljak i petak srijeda
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
22. lipnja utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Antona Mataije utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Bater utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Donji Zagon utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Frana Mažuranića utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Goranska utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Hrastić utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Istarska utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Ivanjska utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Kalvarija utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Ledenice utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Krasa (uske ulice) utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Krmpotska utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Ledenička utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Mel utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Mikulja utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Nova Krasa utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Osap utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Panos utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Pavlomir utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Prilaz Prisika utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Primorska utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Prisika utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Rasadnik utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Riječka utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Selačka utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Sv. Lucije utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Šija utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Taklo utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Vatrogasna utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Zatrep utorak i subota četvrtak
(u periodu od 17.6. do 16.9.)
Abranska POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Bogoslava Mažuranića POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Braće Radić POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Frankopanski trg POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Građanske škole POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Jurkovo POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Klančić POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Korzo hrv. branitelja POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Matije Mažuranića POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Stari grad POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Stubište I POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Stubište II POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Sv. trojice POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Trg Ivana Mažurnića POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Trg Vinodolskog zakona POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Vinodolska POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
Žrtava fašizma POLUPODZEMNI SPREMNICI - miješani komunalni otpad se odlaže sve dane u tjednu i u bilo koje doba
*** RFID kartice za pristup polupodzemnim spremnicima mogu zatražiti svi korisnici javne usluge na području Grada Novog Vinodolskog
RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Ulica Dan
Glavica ponedjeljak
Kralja Tomislava ponedjeljak
Kralja Zvonimira ponedjeljak
Ladislava Maričića ponedjeljak
Nova ulica ponedjeljak
Ogulinska ponedjeljak
Senjska ponedjeljak
Stjepana Mažuranića ponedjeljak
Šetnica dr. Franje Tuđmana ponedjeljak
Šenoina ponedjeljak
Zagrebačka ponedjeljak
22. lipnja utorak
Abranska utorak
Antona Mažuranića utorak
Baroldino selo utorak
Bogoslava Mažuranića utorak
Braće Radić utorak
Frankopanski trg utorak
Građanske škole utorak
Ivana Vončine utorak
Jamice utorak
Josipa Mažuranića utorak
Jurkovo utorak
Klančić utorak
Korzo hrvatskih branitelja utorak
Krasica utorak
Krminska utorak
Krmpotska utorak
Ledenička utorak
Lokvica utorak
Matije Mažuranića utorak
Osap utorak
Palih boraca utorak
Podosap utorak
Posteni utorak
Pridolska utorak
Prilaz utorak
Prilaz Jamice utorak
Prisika utorak
Rasadnik utorak
Šćedine utorak
Stari Grad utorak
Sv. Trojice utorak
Trg Ivana Mažuranića utorak
Trg Vinodolskog zakona utorak
Vodovodna utorak
Zagonska utorak
Andrije Šermana srijeda
Antona Mataije srijeda
Bočak srijeda
Ivanjska srijeda
Krasa srijeda
Mel srijeda
Nova Krasa srijeda
Šija srijeda
Vatrogasna srijeda
Vinodolska srijeda
Dr. Josipa Sokolića četvrtak
Grabrova četvrtak
Klenovica četvrtak
Ledenice četvrtak
Povile četvrtak
Povilska četvrtak
Smokvica četvrtak
Sopot četvrtak
Zagon četvrtak
Frana Mažuranića Petak
Goranska Petak
Hrastić Petak
Istarska Petak
Kalvarija Petak
Obala Petra Krešimira Petak
OPK IV Petak
Panos Petak
Pod sv. Mikulj Petak
Primorska Petak
Riječka Petak
Selačka Petak
Sv. Lucije Petak
Taklo Petak
Zatrep Petak