Raspored odvoza otpada

Mjesni odbor Odnosi se na ulice: Papir i karton Plastika Staklo
Busoler sve utorak utorak prvi utorak u mjesecu
Gregovica Županska, Argonautska, Dvigradska, Kolhiđanska, Kraška, Liburnijska, Medejina, Milanovićeva, Istarskog razvoda, Črnjina, Proštinske bune, Gregovica, Rašporska, Vrtlarska četvrtak četvrtak prvi četvrtak u mjesecu
Kaštanjer sve utorak utorak prvi utorak u mjesecu
Monvidal sve utorak utorak prvi utorak u mjesecu
Nova Veruda sve srijeda srijeda prva srijeda u mjesecu
Stoja sve srijeda srijeda prva srijeda u mjesecu
Šijana sve srijeda srijeda prva srijeda u mjesecu
Štinjan sve ponedjeljak ponedjeljak prvi ponedjeljak u mjesecu
Valdebek sve petak petak prvi petak u mjesecu
Veli Vrh Paganorska, Samager, Karšiole, Prilaz Cerella, Brist, Varetonova stancija, Valdenaga, Fojba, Paduljski put, Sponzina, Braće Leonardelli, Fažanska cesta ponedjeljak ponedjeljak prvi ponedjeljak u mjesecu
Veli Vrh Partizanski put, Vodnjanska cesta, Bunarska cesta, Borik, Jeromelina, Galižanski odvojak, Grubišina, Brunjakova, Zahtilina, Belasova, Creska, Veli vrh, Ližnjamoro, Mate Petrovića, Antenska, Butkovićeva, Tivolski put, Valmarinski put, Vidrijanski put, Monte Lesso, Ruban, Capeleri, Monte Bici, Prilaz kanal četvrtak četvrtak prvog četvrtka u mjesecu
Vidikovac Coppova, Heiningerova, Kašićeva, Mažuranićeva, Marijanijeva, Meštrovićeva, Piranesijev prilaz, Jakova Puljanina, Lošinjska, Giuseppina Martinuzzi, Marsovo polje srijeda srijeda prva srijeda u mjesecu

Odvoz reciklabilnog otpada - eko otoci

  • PAPIR - svaki utorak u mjesecu
  • PLASTIKA - svaki petak u mjesecu
  • STAKLO - prvi utorak u mjesecu