Kako koristiti aplikaciju?

 1. Upišite naziv otpada
  U tražilicu aplikacije upišite naziv tražene vrste otpada
 2. Odaberite željenu vrstu otpada
  Iz padajućeg izbornika klikom odaberite vrstu otpada koju želite razvrstati
 3. Saznajte što vas zanima
  Na stranici sa detaljima saznajte primarne i alternativne opcije odlaganja izabranog otpada, njegov opis ili posebne upute ukoliko se radi o specifičnom otpadu
 4. Saznajte gdje odložiti željenu vrstu otpada
  Na interaktivnoj karti pronađite lokacije gdje možete odložiti odabrani otpad na području vaše lokalne jedinice (primarne i alternativne opcije)
 5. Izračunajte udaljenost od trenutne ili željene lokacije do odlagališta
  Opcionalno - upišite željenu lokaciju ili dopustite mobilnom telefonu da koristi vašu trenutnu lokaciju, a potom klikanjem lokacija na interaktivnoj karti u trenutku saznajte kako doći do svih točaka na kojima željeni otpad možete odložiti i koliko ste od njih udaljeni